Fertico dołącza do „ASAP”

Nowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” została placówka badawcza Fertico zajmująca się realizacją badań i doświadczeń polowych, w tym badaniami nad bezpieczeństwem i jakością żywności.

Fertico posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań na potrzeby rynku rolnego i spożywczego. Firma dysponuje własnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym oraz posiada bazę lokalizacji badawczych, w tym własne sady i plantacje doświadczalne. Instytut specjalizuje się w wykonywaniu badań fizykochemicznych gleby, wody i tkanek roślinnych, mikrobiologicznych badaniach żywności, w tym pozostałości pestycydów, badaniach molekularnych oraz badaniach polowych środków ochrony roślin. Firma Fertico stale rozwija wdrożone technologie badawcze m.in. w zakresie diagnostyki molekularnej patogenów, w roku 2022 otrzymała prestiżową nagrodę za zajecie pierwszego miejsca w konkursie im. Prof. Szczepana A. Pieniążka organizowanym na targach TSW. Jury konkursu wyróżniło innowacyjność technologii badawczej DNAexpress – metoda badania materiału roślinnego pozwala na bardzo szybkie i dokładne ustalenie sprawcy danych objawów chorobowych.

Naszą firmę tworzy zespół posiadający profesjonalne wykształcenie oraz wieloletnią praktykę w wykonywaniu badań na potrzeby rolnictwa i żywności. Do naszych stałych klientów należą zarówno duże koncerny zlecające badania cykliczne, jak i średnie oraz małe firmy z sektora rolniczego, które realizują pojedyncze projekty badawcze.

– mówi Karolina Felczak-Konarska, Dyrektor Placówki, Prokurent z Fertico Sp. z o.o.

Fertico posiada szereg certyfikatów i akredytacji, w tym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych oraz certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań pozostałości, co umożliwia przeprowadzanie wymaganych prawem badań polowych oraz badań laboratoryjnych pozostałości środków ochrony roślin.

Wdrażanie modelu rolnictwa zrównoważonego wiąże się m.in. z koniecznością optymalnego zarządzania glebą i substancjami odżywczymi, jak również jakością i bezpieczeństwem żywności. Dzięki badaniom w całym łańcuchu żywnościowym, od pola do stołu, można pomóc producentom rolnym i przetwórcom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju określonych przez Europejski Zielony Ład i nową WPR.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.