Coraz więcej gospodarstw chętnych na audyt „ASAP”!

Według oceny SAI Platform z 2019 roku Polska wraz z Brazylią przodują na świecie pod względem stopnia zaawansowania prac związanych z implementacją praktyk rolnictwa zrównoważonego. Naszym rolnikom nie brakuje więc determinacji w sięganiu po coraz wyższe standardy produkcji żywności.

Na czym polega audyt „ASAP”?

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest pierwszą w Polsce organizacją, która wprowadziła audyt służący ocenie stopnia zaawansowania praktyk rolnictwa zrównoważonego w polskich gospodarstwach. Jest on przeprowadzany na podstawie Listy Kontrolnej, powstałej na bazie Farm Sustainability Assessment (FSA), narzędzia opracowanego przez międzynarodową organizację SAI PLATFORM.

Lista zawiera 112 pytań dotyczących różnych obszarów działalności rolniczej: m.in. zarządzania gospodarstwem i środkami produkcji, stosowanych w nim rozwiązań agrotechnicznych, jego stabilności finansowej i odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej.

Audyt rozpoczyna się ogólnym wywiadem na temat specjalizacji gospodarstwa, a następnie jego wizytacją, w trakcie której weryfikuje się kolejne punkty wspomnianej Listy. Kończy natomiast oceną poziomu zaawansowania praktyk rolnictwa zrównoważonego (poziom złoty, srebrny lub brązowy) wraz z doradztwem i zaleceniami dla dalszego rozwoju w tym kierunku.

Rolnicy o korzyściach z audytu

Rosnące zainteresowanie audytem pokazuje, że polscy rolnicy dostrzegają konieczność podążania za standardami, jakie wyznacza globalny rynek żywności. Przekonują się też do zrównoważonego modelu zarządzania jako opłacalnej alternatywy prowadzenia działalności rolniczej.

Audyt „ASAP” jest narzędziem, który dla wielu gospodarstw staje się niejako punktem odniesienia lub kolejnym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju.

W lutym tego roku skorzystał z niego p. Krzysztof Ławrenowicz, właściciel Gospodarstwa Nasiennego ze wsi Podgóry (gm. Kępice, Powiat Słupski), który na co dzień stosuje dobre praktyki rolnicze oraz rozwiązania rolnictwa precyzyjnego. Intencją przeprowadzenia tego audytu w gospodarstwie było dalsze doskonalenie jego działań w kierunku zrównoważonej produkcji.

Pan Krzysztof postawił na większą efektywność w zarządzaniu oraz pewność, że prowadzona przez Niego działalność rolnicza sprzyja ochronie zasobów naturalnych i dobrym relacjom z otoczeniem. Tym samym gwarantuje, że wytwarzane w gospodarstwie produkty są bezpieczne i dobrej jakości.

Audyt został przeprowadzony we współpracy gospodarstwa z bankiem BNP Paribas, który jako członek Stowarzyszenia „ASAP”, na co dzień doradza swoim klientom, jak efektywnie inwestować w zrównoważoną produkcją rolną. Pan Krzysztof czeka obecnie na wyniki audytu oraz zalecenia.

Narzędzie to oceniły dla nas gospodarstwa rolne, u których audyt przeprowadzono już kilka lat temu:

Jarosław Wańkowicz, Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. Bobrowniki (gm. Damnica, Powiat Słupski), Dyrektor ds. Zarządzania Surowcem w Farm Frites Poland S.A. w Lęborku:

Audyt „ASAP” nie jest certyfikatem produkcji bezpiecznej żywności, natomiast posiada większość wspólnych zagadnień z Global G.A.P., dlatego może pomóc w przygotowaniu gospodarstwa do tej certyfikacji. Porusza on jednak jeszcze inne, ważne kwestie związane ze stabilnością gospodarstwa i jego długofalowym rozwojem.

Jeśli ktoś myśli o swojej firmie wyłącznie tu i teraz, a nie perspektywicznie, to ten audyt niekoniecznie będzie dla niego. Nasze gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. w Bobrownikach od ponad 15 lat stosuje praktyki rolnictwa zrównoważonego, a poddanie się temu audytowi umożliwiło nam ocenę poziomu ich zaawansowania oraz zgodności standardów naszej produkcji ze standardami innych polskich oraz zagranicznych gospodarstw.

Zrównoważony rozwój zakłada ciągłe doskonalenie się w wielu obszarach, które niekoniecznie brane są pod uwagę przy czysto finansowym podejściu do zarządzania. Dotyczą one wpływu działalności rolniczej na społeczność lokalną i środowisko, zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz stabilności i przewidywalności wyniku finansowego, a nie jego maksymalizacji za wszelką cenę.

Arkadiusz Puchała, Dyrektor Gospodarstwa Rolnego „Natura” Sp. z o.o. w Rumsku (gm. Główczyce, Powiat Słupski).

Jesteśmy 1,5 tys. hektarowym gospodarstwem rolnym, specjalizującym się w uprawie zbóż oraz ziemniaka. Audyt „ASAP” został u nas przeprowadzony już kilka lat temu i pozwolił na weryfikację działań w różnych obszarach funkcjonowania naszego gospodarstwa, a co za tym idzie, na ich usystematyzowanie. Dzięki temu mogliśmy zachować wysokie standardy produkcji oraz zagwarantować, że nasze produkty są bezpieczne i dobrej jakości, w dodatku wytwarzane w sposób przyjazny środowisku.

Standardy te wyróżniają nas na rynku żywności i decydują o konkurencyjności naszego gospodarstwa, co realnie przekłada się na większą opłacalność zawartych kontraktów. Audyt polecam wszystkim tym rolnikom, którzy myślą o rozwoju w kierunku zrównoważonej produkcji rolnej oraz planują certyfikację w tym zakresie oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności.