Bezpieczeństwo żywnościowe na EFNI 2023

Dyskusja na temat Europejskiego Zielonego Ładu prowadzona jest już od kilku lat. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Jak wygląda adaptacja oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają realizacji celów strategii od pola do stołu? Jakie wyzwania jeszcze przed nami? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty poświęconej bezpieczeństwu żywnościowemu.

Podczas zakończonego właśnie Europejskiego Forum Nowych Idei 2023 wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo żywnościowe: wyzwania i rozwiązania”. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności reprezentowała dyrektor Małgorzata Bojańczyk.

Cele Zielonego Ładu muszą być realizowane w taki sposób, aby nie zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu i zapewnić zrównoważony rozwój pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Ostatni raport Parlamentu Europejskiego, tzw. Raport Mortlera w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE jasno wskazuje, że wymagana jest kompleksowa ocena wpływu Zielonego Ładu na rolnictwo, jak również wzmocnienie roli Unii Europejskiej w globalnym bezpieczeństwie żywnościowym.

– mówiła podczas panelu Małgorzata Bojańczyk.

Dostępność żywności zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej nie jest w tej chwili zagrożona, ponieważ kontynent europejski jest w dużej mierze samowystarczalny pod względem wielu produktów rolnych. Jednak jesteśmy ciągle pod wpływem zewnętrznych czynników związanych z sytuacją geopolityczną oraz zmianami klimatu. Wymaga to adaptacji do zmieniających się warunków i wdrażania zrównoważonych rozwiązań w rolnictwie, np. praktyk regeneratywnych, rolnictwa węglowego, czy technologii cyfrowych – m.in. mapowania pól czy rozwiązań precyzyjnych umożliwiających minimalne stosowanie środków ochrony i nawozów. Niezbędne jest również zachowanie opłacalności produkcji, akceptacja społeczna, edukacja i poprawa systemowych rozwiązań doradczych.

Wdrażanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu wpływa na cały łańcuch produkcji żywności – od pola do stołu. Dojrzałość biznesu widać w podejściu firm do współpracy z dostawcami. Nasze Stowarzyszenie zrzesza firmy, które są liderami tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw – pozyskują zrównoważone surowce, biorą odpowiedzialność za rozwój i transformację dostawców, pomagają w certyfikacji. Jednym z narzędzi wpierających edukację dostawców w tym zakresie jest Akademia Zrównoważonego Rolnictwa – bezpłatny kurs e-learning opracowany przez ekspertów naszego Stowarzyszenia

– podkreślała Małgorzata Bojańczyk

Zrównoważona produkcja żywności wymaga inwestycji i odpowiedniego poziomu finansowania zewnętrznego. Dlatego tak ważne są przyszłe mechanizmy finansowania, w tym Wspólna Polityka Rolna po 2027 r. i kierunki rozdysponowania środków, jak również dodatkowe fundusze unijne, które wspierać będą m.in. innowacje i rozwiązania cyfrowe w rolnictwie. Dodatkowo wdrażanie nowych rozwiązań wymaga innowacyjności i stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i klimatycznych, potrzebne jest stabilne krajowe otoczenie regulacyjne, wspierające biznes i rolników długoterminowo oraz systemowe zachęty finansowe.

W panelu wzięli udział również:

  • Nina Dobrzyńska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Adam Nowak, Związek Młodzieży Wiejskiej w Polsce
  • Arnold Puech d’Alissac, Światowa Organizacja Farmerów, EKES
  • Cezary Urban, BASF Polska 
  • Adam Czerniak, Polityka Insight, prowadzący