„ASAP” współpracuje z Federacją Gospodarki Żywnościowej RP

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przystąpiło do Federacji Gospodarki Żywnościowej RP. Obie organizacje będą współpracować na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Sektor żywnościowy to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej Polski i Unii Europejskiej. Federacja to związek organizacji branżowych i innych podmiotów prawnych działających w Polsce, które postawiły sobie za cel promocję i rozwój gospodarki żywnościowej oraz tworzenie szerokiej reprezentacji tej gałęzi gospodarki wobec polskich i europejskich instytucji.

Promocja krótkich łańcuchów dostaw i współpracy pomiędzy lokalnymi rolnikami i przetwórcami nabiera szczególnego znaczenia w kontekście konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz wspierania krajowej produkcji żywności. Promocja modelu rolnictwa zrównoważonego pozwala także na podnoszenie konkurencyjności polskich producentów na rynkach europejskich, co buduje długoterminową wartość polskiego sektora rolno-spożywczego. Są to obszary, które są wspólnymi celami naszych organizacji.

– komentuje Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP realizuje swoje cele jako forum inicjujące i eksperckie, w tym jako podmiot konsultacji z rządem, administracją państwową, Parlamentami RP i UE oraz polskim przedstawicielstwem przy UE. Organizacja uczestniczy także w konsultacjach dotyczących integracji służb nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności, stabilnością rynku paszowego, znakowania żywności czy strategii promocji polskiej żywności.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.