Agroabsolwenci powalczą o najlepsze prace dyplomowe

1 czerwca 2023 roku ruszyła kolejna edycja prestiżowego konkursu Banku BNP Paribas na najlepszą pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką. Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest partnerem konkursu.

To już 5. edycja konkursu, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W ubiegłorocznej edycji padł rekord – studenci zgłosili aż 58 prac! W 2023 roku tematyka zgłoszeń powinna dotyczyć rozwoju agrobiznesu, czyli zagadnień takich jak postęp, innowacyjność i działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności. Zgłaszane mogą być prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2022 lub 2023 roku. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2023 roku.

Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. Jednym z naszych działań wspierających innowacyjność jest konkurs skierowany do młodych, którego celem jest zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań wspierających sektor rolny.

– powiedział Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo–Wschodnią i Afrykę

Na najlepszych czekają nagrody finansowe I, II i III stopnia o łącznej wartości 6 000 zł brutto oraz   nagrody specjalne, w tym staże, zwiedzanie fabryk, książki, prenumeraty czasopism, czy publikacje najlepszych prac zaoferowane przez partnerów konkursu: Farm Frites Poland, PROCAM Polska, Timac Agro Polska, SGS Polska, APRA, AgroNews oraz Plantpress.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie bnpparibas.pl/agroabsolwent. Zapraszamy do udziału w konkursie!