Agro-Tech oczami kobiet

24 stycznia 2023 roku odbyła się organizowana przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie konferencja „Kobiety w Agro-Techu”. Podczas wydarzenia Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” reprezentowały Małgorzata Bojańczyk i Karolina Tarnawska.

Jedno z najważniejszych wyzwań przed jakim stoi sektor rolniczy to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przy jednoczesnym wdrażaniu działań w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu. Polska jest krajem rolniczym o ugruntowanej pozycji w UE i na rynkach światowych. Jednak sektor produkcji żywności mierzy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak wysokie ceny energii czy ograniczona dostępność surowców, będących wynikiem zerwania łańcuchów dostaw w wyniku pandemii i wojny w Ukrainie.

Odpowiedzią na wyzwania z jakimi mierzy się sektor rolno-spożywczy jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw. Dotyczy to zarówno rolników, przetwórców, dystrybutorów produktów żywnościowych oraz samych konsumentów. Zmieniające się oczekiwania rynkowe i wymagania środowiskowe przekładają się na zmianę modeli funkcjonowania biznesu w stronę zrównoważenia – rolnicy mierzą się ze skutkami zmian klimatu, takimi jak susze czy powodzie oraz wzrostem cen środków produkcji. Odbiorcy płodów rolnych coraz częściej wdrażają wymagania dotyczące określonych standardów produkcji czy wymóg certyfikacji pod kątem zrównoważenia.

– podkreślała w ramach debaty o zrównoważonym rolnictwie Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Inicjatywy promujące rolę kobiet działających profesjonalnie w rolnictwie są bardzo ważne, a zorganizowana przez Ambasadę konferencja „Kobiety w Agro-Techu” stanowi ważną część debaty branżowej.

Jak myślimy o zmieniającym się środowisku rolniczym w Europie, to oprócz wyzwań związanych ze zrównoważeniem produkcji rolnej i żywności, nie możemy zapomnieć o roli kobiet i ich wpływie na działania w środowisku rolniczym.

– zaznaczyła Karolina Tarnawska, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Budowa odpornego na kryzysy, opłacalnego i odpowiedzialnego środowiskowo modelu rolnictwa zrównoważonego wymaga współpracy, która wzmocni pozycję kobiet w rolnictwie i zachęci je do sukcesji. Ważne jest, aby młode kobiety wchodzące na rynek pracy, mogły być częścią procesów unowocześniania rolnictwa, co pomoże sprostać wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. Wyzwania stojące obecnie przed sektorem rolniczym potrzebują liderek, które rozumieją zrównoważony rozwój, są otwarte na innowacje, posiadają kompetencje i doświadczenie.

– pokreśliła Małgorzata Bojańczyk.

Wydarzenie odbywało się w formule stacjonarnej i składało się z 3 paneli dyskusyjnych poświęconych innowacyjności i rozwojowi rolnictwa, bezpieczeństwu żywnościowemu oraz rolnictwu zrównoważonemu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ambasada Królestwa Niderlandów. Patronat medialny nad konferencją objął Forbes Women Polska.