ASAP wspiera zrównoważoną produkcję zwierzęcą

Do grona firm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” dołączyła firma AdiFeed, która jest producentem dodatków paszowych i preparatów fitogenicznych.

AdiFeed posiada zakład produkcyjny i Centrum Badawczo-Rozwojowe wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą w Grodzisku Mazowieckim, gdzie powstają preparaty fitogeniczne najnowszej generacji dla wszystkich gatunków zwierząt: drobiu, przeżuwaczy, trzody chlewnej i ryb.

Naszym celem jest ochrona zdrowia przyszłych pokoleń Polaków dlatego stawiamy na kompleksowe naturalne rozwiązania. Realizujemy to poprzez dbanie o dobrostan zwierząt, poprawę ich zdrowotności, bezpieczeństwo mikrobiologiczne, redukcję antybiotyków i zrównoważony rozwój na wszystkich etapach produkcji. Produkty eubiotyczne stanowią naturalną alternatywę dla chemioterapeutyków stosowanych w hodowli zwierząt. Zmniejszając zużycie antybiotyków chronimy ich skuteczność. Rozwiązania eubiotyczne AdiFeed w żywieniu zwierząt hodowlanych są w pełni naturalne i bezpieczne. Mają pozytywny wpływ na równowagę mikroflory jelitowej, wpierają odporności organizmu, są naturalną ochroną przed rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych.

– mówi Witold Nowak, Prezes AdiFeed.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zrzesza uczestników łańcucha odpowiedzialności za żywność, którym zależy na wspieraniu modelu rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Dzięki temu konsumenci otrzymują wysokiej jakości produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt, a polscy rolnicy mogą korzystać na współpracy biznesowej ze sprawdzonymi odbiorcami.

Produkcja zwierzęca jest jednym z kluczowych sektorów produkcji rolnej w Polsce. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z AdiFeed rozwijać model zrównoważonej produkcji zwierzęcej i budować świadomość tego modelu wśród konsumentów.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”    

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.