57 lekcji online o rolnictwie zrównoważonym

„ASAP Akademia” – kompleksowy kurs online rolnictwa zrównoważonego poszerzył się o nowe lekcje z trzech obszarów poświęconych zarządzaniu wodą, dostępowi do rynku oraz zagadnieniom prawnym prowadzenia zrównoważonego gospodarstwa rolnego.

„ASAP Akademia” przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem praktyk rolnictwa zrównoważonego, a każda z lekcji została opracowana na bazie „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin, w tym nauk rolniczych, klimatycznych, społecznych i ekonomicznych. Obecnie platforma e-learning ASAP zawiera już 16 obszarów tematycznych zawierających 57 lekcji. Korzystanie z kursu jest bezpłatne.

Obszar „Zarządzanie wodą” obejmuje 4 lekcje poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa źródeł wody dla rolnictwa, w tym utylizacji wody zanieczyszczonej rolniczo, dobrym praktykom zarządzania wodą w glebie, kwestii opłacalności nawadniania upraw oraz plonotwórczemu zarządzaniu wodą.

Związane z ociepleniem zmiany klimatu stanowią duże wyzwanie zarówno dla rolnictwa wykorzystującego wodę z opadów atmosferycznych jak i dla rolnictwa stosującego nawodnienia. Racjonalne zarządzanie wodą jest niezbędne aby ograniczyć problemy związane z jej dostępnością w rolnictwie.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Trzy nowe lekcje składające się na obszar „Dostęp do rynku” poświęcono podstawom prawnym i organizacyjnym, optymalnemu przygotowaniu sprzedaży oraz planowaniu budżetu gospodarstwa z wykorzystaniem wiedzy na temat rynku zbytu. Poruszane w lekcjach zagadnienia to m.in. kwestie odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności, certyfikacja produkcji, ryzyka rolnicze i jakość płodów rolnych, przechowywanie płodów rolnych oraz procedury produkcyjne.

W „ASAP Akademii” opublikowano również lekcję poświęcona zagadnieniom prawnym zawierającym przegląd najważniejszych aktów prawnych dotyczących działalności rolniczej. Więcej na asapakademia.pl.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.