Stowarzyszenie ASAP

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP" jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności.

Misja i wizja

Wierzymy w możliwość długotrwałego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o poszanowanie wszelkich zasobów środowiska naturalnego, sprzyjanie rozwojowi lokalnych społeczności i gwarantującego rolnikowi godziwy zysk.
Naszą misją jest wspieranie tej formy gospodarowania w społecznościach rolniczych.
Naszą wizją jest bycie trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego.

Strategia

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez realizację działań popularyzujących rolnictwo zrównoważone w tym:

  • opracowanie i wdrażanie standardów rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwach rolnych,
  • wspieranie rozwoju szeroko pojętych kompetencji rolników uczestniczących w projekcie,
  • efektywna komunikacja z rolnikami głównie poprzez stronę internetową.

Łańcuch odpowiedzialności

1

Faza przygotowawcza do produkcji rolnej
Środki produkcji rolnej
Usługi finansowe i doradcze

Faza ta obejmuje planowanie produkcji uwzględniające jej koszty, wybór gatunku i odmiany rośliny uprawnej, potrzebnych środków produkcji.

2

Faza polowej produkcji rolnej
Dystybucja środków produkcji dla rolnictwa
Gospodarstwo rolne

Zasadnicza faza produkcji rolnej odbywa się w gospodarstwie rolnym, gdzie wykorzystywane są wiedza i doświadczenie rolnika wsparte odpowiednio dobranymi środkami produkcji.

3

Faza zbioru i przetwórstwa
Obrót produktami rolnymi
Społeczna odpowiedzialność

Odbiór płodów rolnych i efektywne ich zagospodarowanie ma kapitalne znaczenie dla efektywności całego łańcucha żywnościowego.

4

Faza konsumpcjii
Handel artykułami rolno-spożywczymi
Konsument żywności

Końcowym odbiorcą w łańcuchu dostaw żywności jesteśmy my - konsumenci. Wybory, jakich dokonujemy podczas zakupów mogą pomóc nam wszystkim utrzymać czyste środowisko dla przyszłych pokoleń.