Gospodarstwa pilotażowe

Gospodarstwa pilotażowe realizują zasady rolnictwa zrównoważonego w oparciu o Listę Kontrolną opracowaną przez Stowarzyszenie "ASAP". W gospodarstwie rolnym rolnictwo zrównoważone polega na :

Minimalnej uprawie gleby lub uprawie bez orkowej.

Zmianowaniu upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności.

Utrzymaniu okrywy roślinnej gleb.

Nawożeniu roślin w oparciu o bilans nawozów.

Efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych.

Stosowaniu się do zasad integrowanej ochrony roślin.

Zwróceniu uwagi na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym.

Rozwoju lokalnych społeczności, wzmocnienia współpracy sąsiedzkiej.


Przeszukaj mapę gospodarstw pilotażowych

Wpisz nazwę miejscowości, kod pocztowy lub nazwę gospodarstwa, aby wyświetlić pasujące wyniki

wybierz

Chcesz do nas dołączyć?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami