Aktualności

Aktualności

Eurobarometr. Jak Europejczycy postrzegają rolę rolnictwa w Unii?

2016-08-25

Unia Europejska to rynek ponad 500 mln konsumentów żywności. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i jakości żywności to zadanie szeroko rozumianego przemysłu rolno-spożywczego. Zmiany klimatyczne i ograniczoność zasobów naturalnych wymaga odpowiedzialnego ich zagospodarowania.

 Odpowiedzią na wyzwanie wyżywienia rosnącej liczby mieszkańców Ziemi jest rolnictwo zrównoważone. Definiujemy je jako sposób produkcji, w którym zawarte są:

  • dbałość o stan środowiska naturalnego,
  • rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych,
  • zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla rolnika.

 
W Unii Europejskiej rozwój rolnictwa i szerszej produkcji żywności uregulowany jest odpowiednią polityką, czyli Wspólną Polityką Rolną, której zapisy służą między innymi do:

  • Wyprodukowania wystarczającej ilości bezpiecznej żywności
  • Zagwarantowania rozwoju gospodarstw rolnych
  • Chronienia rolników przed wahaniami cen i kryzysami finansowymi
  • Ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych
  • Wspierania rozwoju lokalnych społeczności wiejskich


Zapisy WPR odzwierciedlają potrzeby poszczególnych krajów i Unii jako całości. Duży wpływ na jej kształt mają opinie Europejczyków na rolę i zadania, jakie stoją przed rolnictwem.

Warto zapoznać się ze zmianami w postrzeganiu rolników, ich roli i niezbędnego dla nich wsparcia w procesie produkcji rolnej.

W styczniu 2016 roku opublikowano badania opinii publicznej Unii. Pytania dotyczyły Wspólnej Polityki Rolnej i szerzej rolnictwa (Eurobarometr, 2015). Po 2013 roku zasady WPR zostały zmienione na bardziej fair, jeśli chodzi o wsparcie dla rolników i bardziej zorientowane na ochronę środowiska naturalnego. Badanie przeprowadzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem badania było sprawdzenie, jaki jest odbiór tych zmian przez mieszkańców Unii.

W kilku kolejnych artykułach będziemy chcieli przybliżyć Państwu niektóre z wyników tych badań.

http://www.agronews.com.pl/files/Image/zboza_rosliny_grzyby_pola_laki_drzewa/750N_jeczmien_sarzyna.jpg


Zacznijmy od tego, jak Europejczycy postrzegają rolę rolnictwa w Unii. 9 na 10 osób wyraziło opinię, że rolnictwo jest ważne dla naszej przyszłości. 62 proc. z nas uważa, że rolnictwo jest bardzo ważne. W porównaniu z 2009 rokiem jest to wzrost o 16 punktów procentowych.

42 proc. respondentów wyraziło opinię, że głównym zadaniem rolników jest dostarczenie zróżnicowanej dobrej jakościowo żywności. Jest to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z badaniem z 2013 roku.
Wyraźny wzrost bo o 8 punktów procentowych nastąpił w ocenie konieczności zabezpieczenia dobrostanu zwierząt hodowlanych. Uważa tak 35 proc. badanych, a w 2013 odsetek ten wyniósł 27 proc.
51 proc. z nas uważa, że polityka rolna powinna sprzyjać produkcji żywności, aby była dostępna dla konsumentów w rozsądnych cenach. Opinia ta pokrywa się z badaniami mówiącymi o rosnącym przekonaniu mieszkańców Unii o możliwości zapłacenia wyższych cen za żywność produkowaną w sposób odpowiedzialny za środowisko i zwierzęta hodowlane.

Badania opinii publicznej wyraźnie wskazują, jakie są oczekiwania mieszkańców Unii wobec rolników. Jest to ważny sygnał dla polityków decydujących o kształcie unijnego budżetu. Przykładem jest wartość wsparcia dla WPR, który z 70 proc. budżetu Unii w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku został zredukowany do obecnych 38 proc. Wsparcie Unii dla rolników jest istotnym elementem ich dochodów. Dlatego tak ważnym jest rozumienie istoty WPR i zmian jakich możemy oczekiwać po 2020 roku. Odzwierciedleniem tego będą wymagania wobec produkcji w gospodarstwie rolnym dla chcących korzystać z płatności bezpośrednich.

Badania opublikowane w styczniu 2016 roku wskazują, że 69 proc. Europejczyków słyszało o wsparciu dla rolników poprzez Wspólną Politykę Rolną, ale jedynie 10 proc. zna jej szczegółowe zapisy. Zmniejsza się odsetek osób, które nie słyszały o WPR (30 proc.).

Większość z nas zgada się z opinią (62 proc.), że WPR jest korzystna dla wszystkich mieszkańców Unii, a nie tylko dla rolników. Niemniej jest to spadek o 15 punków procentowych w stosunku do 2013 roku.
Wyniki badań wskazują na wzrost świadomości Europejczyków o konieczności rozwijania bardziej odpowiedzialnych metod produkcji żywności. Takim rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone.

Rozwój rolnictwa zrównoważonego w Polsce jest głównym celem działania Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Jest to niekomercyjna inicjatywa grupy osób i firm zainteresowanych współpracą we wspieraniu rolników chcących stosować odpowiedzialne metody produkcji rolnej.
Zapraszamy do współpracy.