Aktualności

Najświeższe informacje

Rola rolnika jako menadżera gospodarstwa rolnego

2016-08-02

Rosnąca świadomość konsumentów żywności i presja wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska metod jej produkcji  powodują  nowe wyzwania dla wszystkich branż łańcucha dostaw żywności.Badania Eurostat wskazują, że 95% mieszkańców Unii Europejskiej chce większej dbałości o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne.  Wg. ankietowanych ma to być realizowane głównie  w oparciu o unijne  akty prawne. Ponadto,  ponad 70% z nas deklaruje gotowość do zakupu droższej żywności, jeśli będzie produkowana w sposób przyjazny dla środowiska.Wiele firm przetwórstwa rolno –spożywczego postrzega to jako wyzwanie, ale też możliwość rozwoju. Dobrowolnie lub pod naciskiem rozwiązań prawnych wprowadzane są nowe  standardy jakości  produkcji. Dotyczy to również produkcji rolnej.Nowoczesna produkcj...

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera ideę zrównoważonego gospodarowania

2016-07-19

Rolnictwo zrównoważone staje się coraz bardziej popularną koncepcją rozwoju światowej agrokultury. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” promuje tenże model gospodarowania jako alternatywę dla modelu intensywnego rolnictwa.  Od niedawna do grona propagatorów rolnictwa zrównoważonego dołączyła Krajowa Rada Izb Rolniczych. O współpracy łączącej troskę o przyszłe pokolenia rozmawiamy z prezesem KRIR – Wiktorem Szmulewiczem. Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR Redakcja: KRIR podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwo Zrównoważone ASAP. Na czym będzie polegała ta współpraca? Wiktor Szmulewicz: Umowa o współpracy podpisana przez Krajową Radę Izb Rolniczych z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP ma na celu rozwijanie współpracy głównie poprzez po...

Rolnictwo zrównoważone - praktyczne rozwiązania w gospodarstwie

2016-06-28

Praktyczne zastosowanie zasad rolnictwa zrównoważonego Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przedstawiło na przykładzie gospodarstwa współpracującego ze Stowarzyszeniem - AGRO-RAPPOL w Przytocku.Powierzchnia gospodarstwa wynosi 350 ha gruntów własnych i dzierżawionych. Gospodarstwo uprawia rośliny w cyklu czteroletnim i są to: ziemniaki, zboża, rzepak, rośliny strączkowe i motylkowe. Bazę w Przytocku i park maszynowy właściciele: Agata i Piotr Rapta, dzielą z gospodarstwem rodziców oraz braci. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału gospodarstw i zoptymalizowanie kosztów. Gospodarstwo AGRO-RAPPOL powstało w 2008 roku po przekazaniu państwu Rapta przez rodziców 35ha ziemi. W kolejnych latach następował rozwój gospodarstwa poprzez systematyczne dokupowanie gruntów na d...

Rolnictwo zrównoważone - moda czy konieczność?

2016-03-17

Czym jest zrównoważone rolnictwo, kto może prowadzić gospodarstwo zgodnie z jego zasadami oraz jak dużych inwestycji finansowych wymaga rozpoczęcie takiej działalności? Na te i inne pytania podczas konferencji prasowej wyczerpująco odpowiedzieli członkowie Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"  oraz praktycy – właściciele gospodarstw, którzy z sukcesem zajmują się efektywną produkcją bezpiecznej i wysokiej jakości żywności zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.   [embed width="632" height="419" class="center" thumbnail="http://www.agronews.com.pl/files/Image/grupa%282%29.jpg?r"]http://www.agronews.com.pl/files/Image/grupa%282%29.jpg[/embed]  Ekspertami podczas spotkania byli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Jarosław Wańkowicz i dr Jerzy Próchnicki oraz rolnicy: Agata ...

Rolniku, przeczytaj zanim zdecydujesz… Wytyczne rolnictwa zrównoważonego

2016-03-02

Na całym świecie wzrasta liczba osób zainteresowanych rolnictwem zrównoważonym. Jest to sposób produkcji, który łączy w sobie dbałość o środowisko naturalne przy jednoczesnym zabezpieczeniu dochodów rolnika i wspieraniu lokalnych społeczności. W Unii Europejskiej, w tym również w Polsce rosną wymagania wobec rolników odnoszące się do oddziaływania produkcji rolnej na środowisko naturalne. Poniżej przedstawiamy kilka punktów do przemyślenia dla wszystkich rolników zainteresowanych wprowadzeniem rolnictwa zrównoważonego w swoim gospodarstwie. Przeczytaj zanim zdecydujesz. 1. Nie mieszaj dwóch pojęć, mianowicie rolnictwo zrównoważone i rolnictwo organiczne. To drugie polega na niestosowaniu nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (choć zdarzają się wyjątki od tej reguły). Wiele osób myli ...

Zrównoważony transport płodów rolnych

2016-01-20

W obliczu rosnącej świadomości ograniczonych zasobów naturalnych, coraz więcej  mieszkańców krajów Unii Europejskiej wskazuje rosnącą rolę uwzględniania w prowadzonej działalności aspektów ochrony środowiska. Swoją ważną rolę w kształtowaniu jakości łańcucha dostaw żywności zaczynają dostrzegać nie tylko jej producenci, ale również przedsiębiorstwa z branż świadczących usługi dla rolnictwa. Firma Usługi Transportowe Ryszard Sobański, krajowy lider transportu płodów rolnych, podjął niedawno decyzję o wstąpieniu do Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Firma chce dzielić się z członkami Stowarzyszenia swoją wiedzą w zakresie zrównoważonego transportu płodów rolnych oraz pracować nad wspólnymi standardami podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw żywności w Polsce i poza jej gra...

Timac Agro Polska członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego

2015-10-09

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"  zostało wzmocnione o nowe ogniwo. Od września nowym członkiem wspierającym jest firma Timac Agro Polska – ekspert w zrównoważonym odżywianiu roślin i zwierząt. Timac Agro Polska – spółka córka francuskiej Grupy ROULLIER w Polsce działa od 2005 roku stawiając na doradztwo, innowację i partnerstwo. Jednakże największym atutem firmy jest to,  iż  w  produkcji  nawozów i produktów zootechnicznych wykorzystuje naturalne aktywne molekuły pozyskiwane z alg morskich. Pod koniec lat 50-tych ubiegłego stulecia, pewien człowiek - Francuz, Daniel Roullier - miał pomysł: jak wykorzystać skarby oceanów (tak zwykło się nazywać algi morskie) dla szerszego ogółu, wzorem rolników, którzy przez setki lat korzystali z nich zbierając je na plażach Bretani...

Kolejne firmy w Polskim Stowarzyszeniu rolnictwa zrównoważonego "ASAP"

2015-09-09

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” realizując swe cele statutowe, a mianowicie promowanie zasad rolnictwa zrównoważonego pozyskuje nowych sojuszników. Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 września 2015 firmy: 1.   HZPC Polska Sp. z o.o. 2.    Timac Agro Polska zostały przyjęte do Stowarzyszenia „ASAP” jako członkowie wspieający. Dzisiaj przedstawiamy pierwszą z nich.HZPC Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy HZPC z siedzibą w Joure w Holandii – jednego z największych prywatnych firm w branży sadzeniaków ziemniaka na świecie.     Firma posiada ponad 100-letnie doświadczenie w pracy nad sadzeniakami ziemniaka. Grupa HZPC posiada oddziały zlokalizowane w krajach europejskich - Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Polsce,...

<< < 1 2 3 4 5 > >>