Aktualności

Najświeższe informacje

W jakim celu wprowadzać zasady rolnictwa zrównoważonego?

2015-04-20

Rolnictwo Zrównoważone – Zrównoważenie co to właściwie jest ? Idea zrównoważenia pojawiła się już w XIX wieku jako doktryna ekonomii zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokajanie swoich potrzeb życiowych. Na produkcję rolną przekłada się to jako efektywna produkcja zapewniająca godziwy zysk rolnika z poszanowaniem zasobów naturalnych i środowiska. Jako Globalt Malt w Stowarzyszeniu ASAP jesteśmy otwarci na producentów rolnych, którzy chcieliby w swoich gospodarstwach wprowadzić i stosować zasady rolnictwa zrównoważonego. Z racji tego, że idea rolnictwa zrównoważonego zyskuje coraz większy zasięg terytorialny, a świadomość ograniczonych zasobów naturalnych i ochrony środowiska wśród ludzi staję ...

Kwalifikowany materiał siewny w rolnictwie zrównoważonym

2015-04-20

Jedną z wytycznych rolnictwa zrównoważonego jest dbałość o środowisko. Czy stosując kwalifikowany materiał siewny, możemy się do tego przyczynić? Oczywiście, że tak.Według przeprowadzanych badań udział postępu hodowlanego w nowych odmianach wpływa aż w 65% na całościowy poziom uzyskiwanych plonów. Na pozostałe 35% mają wpływ inne elementy produkcji roślinnej, takie jak: agrotechnika prowadzenia łanu, nawozy, środki ochrony roślin etc. Postęp hodowlany zawarty w nowych odmianach zbóż jest w Polsce mocno niedoceniany, co widać po bardzo niskim użyciu do siewu nasion profesjonalnie przygotowanych, posiadających certyfikat Państwowej Inspekcji Nasiennej. Aktualnie w Polsce w produkcji zbóż udział kwalifikowanego materiału wynosi około 15% i jest to jeden z najniższych poziomów w Europie. Dla p...

Praktyczne wdrażanie rolnictwa zrównoważonego z punktu widzenia firmy PROCAM

2015-04-20

Redakcja AgroNews: Czym dla firmy jest rolnictwo zrównoważone?ProCam Polska: Rolnictwo zrównoważone dla PROCAM to budowanie kapitału środowiskowego dla przyszłych pokoleń, to świadome wybory mające zawsze na uwadze ochronę oraz umożliwienie kontynuacji odwiecznych cyklów natury. Jest to także odpowiedzialne korzystanie z tego co dane jest naszemu pokoleniu w sposób, który pozwoli się cieszyć tymi dobrami naturalnymi przyszłym pokoleniom. Istotą rolnictwa powinno być dążenie do równowagi biologicznej, dbałość o życie w glebie i mikrobiologię przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się i nieustannym obserwowaniu naturalnych potrzeb gleby i roślin, w celu rozważnego odżywiania upraw i dbałości o środowisko. Bardzo ogólnie ujmując ten temat należy też pamiętać, że ten kierunek pracy to budowanie świado...

Rolnictwo zrównoważone przyszłością polskiej wsi!

2015-04-20

Rolnictwo zrównoważone jest alternatywną  koncepcją  dla modelu intensywnego rolnictwa, zakładającą realizowanie wszystkich działań z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń. Podnoszenie świadomości  nt. odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych w procesie produkcji wśród wszystkich uczestników łańcucha pokarmowego jest ogromną  szansą uniknięcia zagrażającej nam klęski żywnościowej. Rozmowa z koordynatorem projektu „Rolnictwo Zrównoważone” -  Dariuszem Rutkowskim. Dariusz Rutkowski, koordynator projektu "Rolnictwo Zrównoważone" 1.    Jaka była inicjatywa powstania projektu „Rolnictwo zrównoważone”?Projekt „Rolnictwo zrównoważone” to niekomercyjna inicjatywa grupy odpowiedzialnych firm szeroko rozumianego żywnościowego łańcucha wartości. Łańcucha, który dla potrzeb naszego pr...

Zrównoważone rolnictwo - od idei do praktyki

2015-04-02

Zrównoważone rolnictwo staje się coraz bardziej popularną koncepcją rozwoju światowej agrokultury. To alternatywa dla systemów intensywnej i ekstensywnej produkcji rolnej, które wydają się niedoskonałe w obliczu konieczności zabezpieczenia potrzeb przyszłych pokoleń. Producenci żywności stoją przed kolosalnym wyzwaniem – do 2050 roku niezbędne jest zwiększenie globalnej produkcji o 60%. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w ciągu ostatnich 50 lat emisja gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa uległa podwojeniu. Bez podjęcia odpowiednich działań zmierzających do racjonalizacji gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, FAO prognozuje dodatkowy wzrost emisji o 30% do 2050 roku. – „Prawdziwa równowaga w rolnictwie...

"Przyjaźni pszczołom" jako projekt zrównoważonego rolnictwa

2015-04-02

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. to gospodarstwo w powiecie słupskim,  o powierzchni ok. 3 500 ha (wraz z dzierżawami), które powstało w 1993 roku celem produkcji wysokiej jakości ziemniaków do produkcji frytek dla lęborskiej  fabryki Farm Frites Poland SA (obydwie firmy mają tych samych właścicieli). W gospodarskie uprawia się corocznie 950 ha ziemniaków w 4-letnim cyklu płodozmianu zamiennie ze zbożami (pszenica, jęczmień, żyto), rzepakiem, trawą i kukurydzą.Farm Frites Poland Dwa może służyć za przykład praktycznego wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego. wśród których można wymienić m.in.: zastosowanie technologii GPS, tzw. elementów rolnictwa precyzyjnego  w uprawie ziemniaków i zboża, co pozwala nie tylko na zaoszczędzenie zużycia paliwa, środków ochrony roślin i nawozów, ale takż...

Rejestracja Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

2015-03-05

W dniu 2 czerwca br. zarejestrowane zostało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.Założycielami Stowarzyszenia „ASAP” są osoby związane z szeroko rozumianym rynkiem rolnym, które jako cel działalności przyjęły wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce poprzez praktyczne stosowanie zasad tej formy gospodarowania w wybranych gospodarstwach rolnych. Członkowie Stowarzyszenia „ASAP” wierzą w możliwość długotrwałego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o poszanowanie wszelkich zasobów środowiska naturalnego, sprzyjanie rozwojowi lokalnych społeczności i gwarantującego rolnikowi godziwy zysk. Chcieliby stać się trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego.Zaproszenie do współpracy przyjęło już wiele osób, firm, organizacji branży rolnej, jak też blisko czt...

Wywiad z dr Stanisławem Samborskim z katedry Agronomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie…..

2015-03-01

Czym dla Ciebie jest rolnictwo zrównoważone? (z punktu widzenia Twojej pracy i Twojego prywatnego życia)Dla mnie rolnictwo zrównoważone to produkcja żywności, pasz, surowców na inne cele, zakładając rozsądne, ze względu na ponoszone nakłady i ochronę środowiska, wykorzystanie środków produkcji. Od kilku lat prowadzimy badania z wykorzystaniem narzędzi rolnictwa precyzyjnego, które mają na celu poprawę efektywności wykorzystania azotu w uprawie pszenicy ozimej, w obrębie dużych pól uprawnych, a tym samy ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska.Prywatnie – życie nie ponad stan, tak jakby świat miał się skończyć jutro ale z myślą choćby o pokoleniu naszych dzieci, bo ta sama Ziemia będzie musiała je wyżywić.Jak wyobrażasz sobie gospodarstwa rolne za 20-50 lat? W jakim kierunku będą się...

<< < 1 2 3 4 5 > >>