Aktualności

Najświeższe informacje

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rolnictwa: Instalacja zbierania wody deszczowej

2015-08-13

O dobrych praktykach  rolnictwa zrównoważonego realizowanych przez Farm Frites Poland Dwa pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach Agronews. Tym razem przedstawiamy instalację zbierania wody deszczowej na budynkach przechowalni ziemniaków w Damnie, która ani nie wymaga wielkich nakładów finansowych, ani nie jest czasochłonna, a efekt jak najbardziej zrównoważony.   Zbiornik wody deszczowej w Damnie Magazyny ziemniaczane w Damnie mają duże powierzchnie dachów, około 750 m2, po których, w czasie deszczu, spływają duże ilości wody. Pomyślano więc, że można by tę wodę zbierać i wykorzystywać w produkcji roślinnej. Zainstalowano zbiornik wodny o pojemności 35m3, do którego spływa woda deszczowa z dachu przechowalni. Instalacja zbierania i magazynowania wody składa się z kilku podzespołów. Woda...

Jak ograniczyć występowanie mykotoksyn w ziarnie?

2015-08-13

Mykotoksyny w ziarnie zbóż to poważny problem. Jak ich uniknąć?   Rolnictwo zrównoważone to efektywna produkcja wysokiej jakości żywności bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zanieczyszczenie ziarna mykotoksynami jest problemem występującym zarówno w konwencjonalnym, jak i ekologicznym systemie produkcji zbóż. Mykotoksyny od zawsze towarzyszyły człowiekowi i nie da się ich całkowicie wyeliminować. W KWS Zboża jesteśmy świadomi tego zagrożenia i informujemy, jak można ograniczyć występowanie mykotoksyn w surowcach zbożowych.Mykotoksyny są produktami przemiany materii grzybów pleśniowych. Dzielimy je na wytwarzane przez patogeniczne wobec zbóż grzyby z rodzaju Fusarium, porażające kłosy zbóż i kolb kukurydzy w trakcie uprawy polowej, oraz powstające w czasie przechowywania surowc...

Jak prawidłowo przechować ziarno?

2015-08-13

Tylko prawidłowo przechowane ziarno może być dobrym surowcem paszowym. KWS Zboża aktywnie wspiera rozwój rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Nasi pracownicy przekazują wiedzę producentom rolnym z zakresu produkcji roślinnej. Niemniej ważne dla nas jest, aby zebrane płody rolne były przechowywane bez obniżenia jakości jak i bez strat ilościowych. Produkcja żywności według zasad rolnictwa zrównoważonego jest pewnym logicznym ciągiem procesów, z których każdy powinien zabezpieczać wysoką jakość produkowanego surowca bez negatywnego wpływu na środowisko. Bez względu na ostateczne przeznaczenie surowca, czy to na konsumpcję, czy na paszę, zebrany surowiec należy zmagazynować i przechowywać w takich w warunkach, które zabezpieczą jego jakość, co finalnie przełoży się na zysk producenta rolnego. U...

Rolnictwo zrównoważone się opłaca! O korzyściach i perspektywie rozwoju tej idei rozmawiamy z firmą PROCAM

2015-08-13

O rolnictwie zrównoważonym globalnie - wizyta SAI Platform w Polsce

2015-07-07

W dniach 24-25 czerwca przebywali na Pomorzu członkowie Grupy Roboczej ds. Uprawy Polowej i Roślinnej, istniejącej w ramach SAI Platform (Sustainable Agricultural Initiative, pol. Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa).   Podczas pierwszego dnia pobytu w Polsce przedstawiciele takich firm, jak: McDonald’s, Farm Frites, McCain, Aviko, LambWeston, Agrarfrost odwiedzili Gospodarstwo Producentów Rolnych „Natura” w Rumsku oraz gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa w Bobrownikach. Towarzyszyli im przedstawiciele firm założycielskich Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP: Bayer CropScience, Grupa Żywiec, Farm Frites Poland oraz ProCam. Obydwa gospodarstwa są bardzo dobrym przykładem praktycznego podejścia do kwestii zrównoważonego rolnictwa. Pierwsze z nich zrzesza sześciu...

Metody nawadniania ziemniaków na przykładzie Farm Frites Poland

2015-07-07

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost ziemniaków jest woda. Od kilku lat w okresie wegetacyjnym opadów jest zbyt mało, aby wegetacja przebiegała bez zakłóceń. Zdarzają się okresy suszy, w czasie których wzrost bulw jest zatrzymany, a po obfitych deszczach następuje przyspieszenie wzrostu i bulwy mogą pękać lub pojawia się wtórny wzrost, bulwy są niekształtne, występują przewężenia, lalkowatość. Występowanie tych problemów na bulwach pogarsza wartość surowca przeznaczonego na frytki, a nawet dyskwalifikuje go ze względu na brak wartości przetwórczej. Jedynym sposobem na uniknięcie tych problemów jest nawadnianie plantacji. Nawadnianie uniezależnia rolnika od zmiennych warunków atmosferycznych panujących w czasie wegetacji. Natomiast utrudnieniem dla plantatorów jest możliwość wystą...

Jak wykorzystać potencjał nowych odmian w rolnictwie zrównoważonym?

2015-05-12

Nowoczesne programy hodowlane roślin rolniczych uwzględniają aktualne zagrożenia występujące w uprawach, co powoduje, że nowe odmiany są lepiej przystosowane do warunków środowiskowych. Rolnicy korzystający z nowych odmian uzyskują lepsze plony i poprawiają wynik ekonomiczny całego gospodarstwa. Celem każdego programu hodowlanego jest przede wszystkim zwiększanie potencjału plonowania przy zachowaniu jak najwyższych odporności na patogeny. Łatwo można sobie wyobrazić co by się stało gdyby proces tworzenia nowych odmian został zatrzymany a rolnicy korzystaliby tylko z materiału własnego z wielokrotnych rozmnożeń. Wieloletnie namnażanie ziarna do siewu we własnym gospodarstwie doprowadza do degeneracji (wyradzania się) odmiany na skutek zmian genetycznych. Przełamywanie odporności i w kons...

Zrównoważone zarządzanie glebą: zasobność w składniki mineralne

2015-05-12

Racjonalne nawożenie ziemniaka jak i innych roślin powinno opierać się o wyniki analizy zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe. W Polsce analizy takie wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCHR). Oznaczenie pH oraz zasobności gleby w podstawowe makroskładniki, tj fosfor, potas i magnez to koszt 13,12 zł. Z kolei oznaczenie mikroelementów (mangan, cynk, miedź, żelazo i bor) kosztuje 52,48 zł (ceny brutto). Znajomość potrzeb pokarmowych roślin oraz zasobności gleby jest konieczna dla właściwego określenia dawek nawozów pod uprawiane rośliny. Systematyczna analiza gleby pozwala na utrzymanie zasobności gleby na odpowiednim poziomie przyczyniając się do poprawy stabilności plonowania roślin w czasie. Optymalny dla ziemniaka poziom zasobności gleby w fosfor i potas po zbi...

<< < 1 2 3 4 5 > >>