Aktualności

Najświeższe informacje

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP wyróżnione w kategorii „Innowacyjność Społeczna”

2017-01-09

Made in Polska – Lubię To! – to hasło przewodnie tegorocznej Agrokonferencji organizowanej przez BGŻ BNP Paribas. Co roku podczas tego spotkania Bank wyróżnia firmy w kategorii „Innowacyjność Społeczna”.W tym roku takie wyróżnienie otrzymało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.Według przedstawicieli banku, innowacyjność społeczna to umiejętność uzyskania niskim kosztem zmiany, która powoduje pozytywne skutki w długiej perspektywie: "Kiedy mówimy o innowacji społecznej to mamy na myśli, że zmiany których dokonujemy dotyczą spraw społecznych związanych z dobrostanem zwierząt, dobrobytem ludzi, z czymś co się dzieje w naszym otoczeniu. Kiedy z kolei mówimy o innowacyjności w biznesie dochodzimy do sedna dlaczego ASAP w tym roku uzyskał takie wyróżnienie" – komentuje Małgorz...

Stowarzyszenie „ASAP” dba o osobisty rozwój rolników

2016-10-24

Gospodarska światowa coraz bardziej globalizuje się. Warunki klimatyczne i koszty produkcji w połączeniu z możliwościami transportu powodują rosnącą konkurencyjność na rynku rolniczym.Prowadzenie gospodarstwa to nie lada wyzwanie. Rolnik codziennie podejmuje setki decyzji, które mają ogromny wpływ na jego produkcję. Aby te decyzje były trafne potrzebne są niezbędne ku temu kompetencje.Kompetentny rolnik to taki, który dzięki odpowiedniej postawie i cechom osobistym będzie chciał i potrafił pozytywnie wykorzystać swą wiedzę  i umiejętności. To właśnie kompetencje miękkie mogą być kluczowe dla wyniku finansowego gospodarstwa i dochodów rolnika. [embed width="700" height="465" class="center" thumbnail="http://www.agronews.com.pl/files/Image/ASAP/grupa1.jpg?r"]http://www.agronews.com.pl/files/...

Polski rolnik w czołówce europejskiej statystyki!

2016-09-28

Ponad 60% polskich rolników zwraca dystrybutorom puste opakowania po środkach ochrony roślin, co świadczy o tym, że mamy jeden z najsprawniejszych w Europie systemów zbiórki tego rodzaju odpadów.  Okazuje się też, że nie tylko obowiązek prawny w zakresie przechowania i ich utylizacji mobilizuje naszych rolników do dokonania zwrotu, ale przede wszystkim, jak sami deklarują, troska o zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Identyfikacja odpadów niebezpiecznych w gospodarstwie rolnym Każdego roku do rąk dystrybutorów środków ochrony roślin ogółem trafia prawie 2000 ton pustych opakowań. Liczba ta przybliża nieco skalę wielkości produkowanych przez gospodarstwa odpadów niebezpiecznych, a ich lista jest jeszcze długa. Znajdują się na niej między innymi przepracowane oleje, smary, filtry z ma...

Rolnik szuka… pszczoły!

2016-09-21

Nie jest to zapowiedź nowego programu rozrywkowego, który niewątpliwie pobiłby merytorycznie swój pierwowzór, ale wizji, którą rysują w swoich statystykach naukowcy, badający liczebność populacji pszczół miodnych i trzmieli.Fakty są niepokojące. Brak tych pożytecznych owadów w niektórych regionach Chin zmusił człowieka do wzięcia sprawy w swoje ręce i zapylenia roślin za pomocą specjalnych miotełek. A w uniwersyteckich pracowniach naukowych na całym świecie trwa wyścig w pracach nad robopszczołą! [embed width="700" height="465" class="center" thumbnail="http://www.agronews.com.pl/files/Image/zwierzeta_owady/700N_pixabay_pszczelarz.jpg?r=80108"]http://www.agronews.com.pl/files/Image/zwierzeta_owady/700N_pixabay_pszczelarz.jpg[/embed] Rolnictwo zrównoważone w służbie ochrony bioróżnorodności...

Jaka przyszłość dla gospodarstw zrównoważonych? Wywiad z Peterem Erikiem Ywema, SAI Platform

2016-09-14

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform jest inicjatywą firm łańcucha dostaw żywności poświęconą  rolnictwu zrównoważonemu. Jest to organizacja non-profit założona w 2004 roku. Jej uczestnicy w sposób niekonkurencyjny dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem na temat rolnictwa zrównoważonego. Celem działania SAI jest wspieranie, rozwijanie i wprowadzanie zasad rolnictwa zrównoważonego w łańcuchu dostaw żywności.SAI Platform skupia dziś 80 firm, które podzielają pogląd o rolnictwie zrównoważonym jako efektywnej produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości produktów rolniczych, w sposób który chroni i poprawia stan środowiska naturalnego, społeczny i finansowy poziom życia rolników, ich pracowników i lokalnych społeczności, jak też zabezpiecza zdrowie i dobrostan wykorzystywanych zwierzą...

Eurobarometr. Jak Europejczycy postrzegają rolę rolnictwa w Unii?

2016-08-25

Unia Europejska to rynek ponad 500 mln konsumentów żywności. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i jakości żywności to zadanie szeroko rozumianego przemysłu rolno-spożywczego. Zmiany klimatyczne i ograniczoność zasobów naturalnych wymaga odpowiedzialnego ich zagospodarowania.  Odpowiedzią na wyzwanie wyżywienia rosnącej liczby mieszkańców Ziemi jest rolnictwo zrównoważone. Definiujemy je jako sposób produkcji, w którym zawarte są: dbałość o stan środowiska naturalnego, rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych, zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla rolnika.  W Unii Europejskiej rozwój rolnictwa i szerszej produkcji żywności uregulowany jest odpowiednią polityką, czyli Wspólną Polityką Rolną, której zapisy służą między innymi do: Wyprodukowania wystarczającej ilości bezpiecznej żywn...

Jakie korzyści ma rolnik ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego?

2016-08-18

Nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych Ziemi może mieć negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego.  Z roku na rok przesuwa się data od której wykorzystujemy zasoby naturalne „ na kredyt”,  a więc ponad poziom, jaki Ziemia może odtworzyć w sposób naturalny. Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym również  wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych jak np. woda, gleba, powietrze, surowce, rośliny i zwierzęta. Nadmierna ich eksploatacja zagraża wzrostowi produkcji dla przyszłych pokoleń jak też może ograniczyć dochód rolnika.Rozwiązaniem, które pozwala na wzrost dochodu rolnika, przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb środowiska i lokalnych społeczności jest rolnictwo zrównoważone.[embed width="700" height="465" class="center" thumbnail="http://www.agronews.com.pl/files/Imag...

Wypalanie łak i ściernisk - praktyka wbrew zasadom dobrej kultury rolnej

2016-08-09

W 2015 roku ponad połowa pożarów w Polsce spowodowana była wypalaniem traw, ściernisk i zarośli. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej mówią też o 7 ofiarach śmiertelnych i ponad 140 osobach rannych wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia.Mimo intensywnej kampanii nawołującej do zaprzestania tego procederu, zakazów i konsekwencji prawnych, mit o poprawie stanu gleby na skutek wypalania ma nadal wielu zagorzałych wyznawców. Tymczasem to dowód nie tylko na brak wyobraźni, ale kulejącą wciąż w Polsce kulturę rolną.Zagrożenia dla człowiekaWypalanie traw i resztek pożniwnych jest niebezpieczne zarówno dla osób, które bezpośrednio uczestniczą w tym procederze, jak i dla okolicznych mieszkańców. Dym unoszący się nad rozpalonym ścierniskiem zanieczyszcza powietrze, którym oddychamy....

1 2 3 4 5 > >>